Invoering van de Wkb: Gecontroleerde Stappen en Innovaties in Bouwregelgeving

Deel dit artikel:

Gefaseerde Invoering
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt in stappen ingevoerd. Vanaf 1 januari 2024 is de wet van toepassing op nieuwbouwprojecten in gevolgklasse 1. Geleidelijk wordt geëvalueerd of verbouwprojecten en complexere bouwprojecten in hogere gevolgklassen en monumenten ook onder de Wkb vallen. Dit stelt gemeenten in staat om hun implementatiestappen, werkprocessen en beleid te toetsen en te verfijnen.

Nieuwe Werkwijze
De Wkb introduceert nieuwe regels voor vergunningverlening. Niet langer de gemeente, maar een kwaliteitsborger verleent voor veel bouwactiviteiten de vergunning. Deze verschuiving vereist een andere aanpak en nauwere samenwerking tussen gemeenten, aannemers en opdrachtgevers.

Proefdraaien met Verbouwprojecten
De gefaseerde invoering vraagt om deelimplementaties die aanzienlijke impact hebben op de gemeentelijke organisatie. Het proefproject STIPP ondersteunt gemeenten en marktpartijen om gecontroleerd ervaring op te doen met de nieuwe kwaliteitsborgingseisen. STIPP biedt financiële tegemoetkoming en advies, gericht op de kosten voor het inhuren van een kwaliteitsborger en extra kosten voor de aannemer.

Toelatingseisen
Voor deelname aan de regeling moeten verbouwprojecten aan specifieke eisen voldoen:
– Vallen binnen gevolgklasse 1
– Uitvoering alsof de Wkb al van kracht is
– Gecertificeerde kwaliteitsborger
– Actieve deelname van de gemeente

Aanvragen en Hulp
Vanaf 15 april 2024 is de mogelijkheid om een STIPP-bijdrage aan te vragen voor nieuwbouwprojecten gesloten. Aanvragen moeten via de website van Stichting iBK worden ingediend. Bij technische problemen kan contact worden opgenomen met het ministerie van BZK of het Aanjaagteam Proefprojecten.

Gemeentelijke Initiatieven
Gemeenten kunnen de STIPP-regeling promoten bij bouwprojectcoördinatoren, proefprojecten inzetten voor opleidingsdoeleinden, werkdruk bij vergunningverlening verminderen en informatieavonden organiseren voor lokale bouwpartners.

Proefprojecten Identificeren
Dit kan via ingediende aanvragen, bouwbesluiten, contact met frequente aanvragers en betrokken afdelingen binnen de gemeente.

Hulpmiddelen
Handige documenten zoals “Spelregels STIPP”, “Infoflyer Proefproject Verbouw met kwaliteitsborging” en andere relevante materialen zijn beschikbaar voor een succesvolle start van proefprojecten.

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen