Integrale
kwaliteitsborging

Kwaliteit en veiligheid staan voorop

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is, na een lange voorgeschiedenis, in mei 2019 aangenomen en zal samen met de Omgevingswet naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden.

Met de invoer van deze Wet verschuift de focus in de bouw van het vooraf verkrijgen van een vergunning naar het tijdens en achteraf kunnen aantonen dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen van het bouwbesluit 2012. De kwaliteitsborger controleert met een borgingsplan of aan die eisen voldaan wordt. Dit gebeurt met een vooraf gemaakte risico-analyse (opgesteld aan de hand van een bouwplantoets). Hierdoor kunt u erop rekenen dat het gebouw conform de gestelde wettelijke eisen wordt gerealiseerd.

Vertex is dé betrouwbare partner in kwaliteitsborging voor uw bouwproject.

Start uw proefproject!

Het is voor aannemers zeer relevant nu reeds ervaring op te doen voor hun projecten met de Wkb om te zien waar ze staan met hun interne kwaliteitsprocessen, gericht op het aantoonbaar kwalitatief bouwen. Hiertoe is een insteek met proefprojecten een mogelijkheid. Meer informatie over de juiste aanpak van een proefproject vindt u hier.

Bij een proefproject werkt u grotendeels volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er wel vooraf een borgingsplan -bestaande uit de risicobeoordeling met bijbehorende beheersmaatregelen op de bouwtechnische eisen- wordt opgesteld en ingediend bij de gemeente. Een onafhankelijke kwaliteitsborger zoals Vertex verzorgt dit en ziet toe op de uitvoering van de bouwkwaliteit. Vertex levert bij gereedmelding een dossier bevoegd gezag op aan haar opdrachtgever.

Of u met de aanvraag voor bouwvergunning via een proefproject ook korting kunt bedingen op de leges, hangt van de gemeente af. Via de website van Rowiq is te zien welke gemeenten in ieder geval korting verstrekken. Bij overige gemeenten kunt u dit bespreekbaar maken.

Menu