Integrale
kwaliteitsborging

Start uw proefproject met Vertex

Het is voor aannemers zeer relevant nu reeds ervaring op te doen voor hun projecten met de Wkb om te zien waar ze staan met hun interne kwaliteitsprocessen, gericht op het aantoonbaar kwalitatief bouwen. Hiertoe is een insteek met proefprojecten een mogelijkheid. Meer informatie over de juiste aanpak van een proefproject vindt u hier.

Een onafhankelijke kwaliteitsborger

Bij een proefproject werkt u grotendeels volgens de regels van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er wel vooraf een borgingsplan -bestaande uit de risicobeoordeling met bijbehorende beheersmaatregelen op de bouwtechnische eisen- wordt opgesteld en ingediend bij de gemeente. Een onafhankelijke kwaliteitsborger zoals Vertex verzorgt dit en ziet toe op de uitvoering van de bouwkwaliteit. Vertex levert bij gereed melding een dossier bevoegd gezag op aan haar opdrachtgever.

Of u met de aanvraag voor een bouwvergunning via een proefproject ook korting kunt bedingen op de leges, hangt van de gemeente af. Via de website van Rowiq is te zien welke gemeenten in ieder geval korting verstrekken. Bij overige gemeenten kunt u dit bespreekbaar maken.