Wkb & Werkwijze

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat, na een lange voorgeschiedenis, vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs in, te beginnen met de minst risicovolle bouwwerken.

Met de invoer van de Wkb verschuift de focus in de bouw van het vooraf verkrijgen van een vergunning naar het tijdens en achteraf kunnen aantonen dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen van het bouwbesluit 2012. De kwaliteitsborger controleert aan de hand van een borgingsplan of aan die eisen voldaan wordt. Dit gebeurt met een vooraf gemaakte risicoanalyse. Hierdoor kunt u erop rekenen dat er een onafhankelijk en gerechtvaardigd vertrouwen is of het bouwwerk conform de gestelde wettelijke eisen wordt gerealiseerd.

Kwaliteitsborging door Vertex

Vertex stelt een kwaliteitsborgingsplan vast op basis van een risicobeoordeling. Benodigde gegevens ten behoeve van het kwaliteitsborgingsplan worden door de aannemer of diens opdrachtgever aangedragen, maar kan ook in samenspraak met ons worden opgemaakt. Dit vormt de basis voor onze werkzaamheden tijdens de uitvoering. Aangezien het borgingsplan onderdeel uitmaakt van de indieningsvereisten van de melding bouwactiviteit, stellen wij dit plan vast vóór het doen van de melding. Het is daarom van belang om ons tijdig bij een project te betrekken. De melding vormt samen met de te verstrekken omgevingsvergunning de toestemming om te starten met uw bouwproject.

Vertex is hierbij dé aangewezen partner voor uw project en voorziet u graag van gekwalificeerde kwaliteitsborgers die up-to-date zijn met de laatste ontwikkelingen voor uw project!

Menu