Wkb & Werkwijze

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs in, te beginnen met de minst risicovolle bouwwerken. Dit betekent dat uw bouwwerken vooraf en tijdens de uitvoering, tot en met de oplevering getoetst moeten worden door een aangewezen kwaliteitsborger.

Vertex is hierbij dé aangewezen partner voor uw project!
Onze medewerkers zijn flexibel ingesteld en verzorgen adequaat opvolging aan klantopdrachten. Dat doen ze met een moreel besef van verantwoordelijkheidsgevoel en opereren altijd binnen de kaders die wettelijk gesteld zijn.

Onze werkwijze

Vertex stelt een kwaliteitsborgingsplan vast op basis van een risicobeoordeling. Benodigde gegevens ten behoeve van het kwaliteitsborgingsplan worden door de aannemer of diens opdrachtgever aangedragen, maar kan ook in samenspraak met ons worden opgemaakt. Dit vormt de basis voor onze werkzaamheden tijdens de uitvoering. Aangezien het borgingsplan onderdeel uitmaakt van de indieningsvereisten van de melding bouwactiviteit, stellen wij dit plan vast vóór het doen van de melding. Het is daarom van belang om ons tijdig bij een project te betrekken. De melding vormt samen met de te verstrekken omgevingsvergunning de toestemming om te starten met uw bouwproject!

Kwaliteitsborgers met bewezen track record

In de bouwsector ziet u langzaam maar zeker dat er steeds meer bedrijven voet aan de grond krijgen, die de traditionele bouwwijze deels verlaten en naar zowel milieu kijken als naar prefab. Hierdoor is de opdrachtgever in staat hoogwaardige kwaliteit te leveren, tegen een minimale bouwtijd en lagere kosten dan op de traditionele manier.

De kwaliteitsborger dient zich hierbij steeds op de hoogte te stellen van nieuwe toepassingen: zowel materialen, installaties als deels mogelijke verplaatsen van keuring naar de fabriek waar ook inspecties van de kwaliteit van bouwdelen plaatsvindt. Vertex voorziet u van gekwalificeerde kwaliteitsborgers die up-to-date zijn met de laatste ontwikkelingen voor uw project!

Menu