Uw partner in kwaliteitsborging
voor bouw en infra

Uw partner in kwaliteitsborging
voor bouw en infra

Bij Vertex maken we elke dag werk van kwaliteit. Kwaliteit ís zelfs ons werk. Voor ons betekent kwaliteit méér dan alleen woorden op papier; het is ons dagelijks gereedschap om ons doel te bereiken.

Onze medewerkers zijn flexibel ingesteld en verzorgen adequaat opvolging aan klantopdrachten. Dat doen ze met een moreel besef van verantwoordelijkheidsgevoel en opereren altijd binnen de kaders die wettelijk gesteld zijn.

Hoe we dat doen?

Vertex stelt een kwaliteitsborgingsplan vast op basis van een risicobeoordeling. Benodigde gegevens ten behoeve van het kwaliteitsborgingsplan worden door de aannemer of diens opdrachtgever aangedragen, maar kan ook in samenspraak met ons worden opgemaakt. Dit vormt de basis voor onze werkzaamheden tijdens de uitvoering.

De kwaliteitsborger dient zich hierbij steeds op de hoogte te stellen van nieuwe toepassingen. Vertex voorziet u van gekwalificeerde kwaliteitsborging en is up-to-date met de laatste ontwikkelingen voor uw projecten!

Gevolgklasses:

  • Gevolgklasse 1: Grondgebonden woningbouw, bedrijfshallen met kantoor in max. 2 bouwlagen, gemeentelijke civiele kunstwerken;
  • Gevolgklasse 2: Woon- & zorgcomplexen, appartementen, bedrijfsgebouwen, commercieel vastgoed.

Verbeteren van de bouwkwaliteit

Vertex borgt en verbetert de bouwkwaliteit voor alle belanghebbenden op een onafhankelijke maar rechtvaardige manier.

Nieuws

Nieuws

Invoering van de Wkb: Gecontroleerde Stappen en Innovaties in Bouwregelgeving