Presentaties bij aannemers en gemeenten

Deel dit artikel:

Vertex Kwaliteitsborgers is begonnen met het aanbieden van een presentatiepakket omdat wij ervaren dat het bedrijfsproces van de aannemer verschilt met het proces van de kwaliteitsborger. Het totaalpakket bestaat uit een presentatie op locatie bij de aannemer, opgebouwd uit 2 dagdelen, met daarbij een aantal proefopnames op de bouwplaats. Na afloop van het proces vindt er een afronding plaats in de vorm van een evaluatie.

Dagdeel 1 behelst het algemene deel van de Wet kwaliteitsborging, zowel het privaat- als het publiekrechtelijke deel.

Dagdeel 2 richt zich op het proces van de aannemer versus het proces van de kwaliteitsborger. Het grote voordeel van dit totaalpakket is dat alle facetten in het proces van de aannemer besproken worden. Denk hierbij aan: inkoop, leveranciers, onderaannemers en planning.

Na deze presentatiedelen worden er proefopnames op de bouwplaats ingepland. Tijdens deze opnames wordt besproken hoe de aannemer zijn eigen opnames kan maken en waar deze aan moeten voldoen, zodat wij als kwaliteitsborger het gerechtvaardigde vertrouwen krijgen. Als afronding vindt er een evaluatie plaats waarin het proces in het geheel wordt besproken en zowel ervaringen als knelpunten met elkaar worden gedeeld.

Dit totaalpakket aan presentaties en bouwplaatsopnames zorgt voor een helder en duidelijk beeld van wat de Wet kwaliteitsborging voor aannemers in gaat houden.

Proces aannemer versus kwaliteitsborger
Presentatie bij aannemer

Recentelijk zijn wij ook gestart met het geven van een korte presentatie voor gemeenten. Ondanks dat wij als kwaliteitsborger een deel van de werkzaamheden van de gemeente gaan overnemen blijft de gemeente een partner in het bouwproces. Belangrijk punt hierin is de rolverdeling van de gemeente en de kwaliteitsborger. In deze presentatie wordt daar aandacht aan besteed en ervaringen uitgewisseld.

Presentatie bij gemeente

Interesse gewekt?

Neem vrijblijvend contact met ons op of bel Martien Momberg via 06 25 15 36 95!

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen