De gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging voor corporaties en projectontwikkelaars in kaart

Deel dit artikel:

De ingang van de Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2023 maakt dat corporaties en projectontwikkelaars voor nieuwe bouwprojecten een 2-tal vragen moet beantwoorden:

  1. wie contracteert de kwaliteitsborger en
  2. welke contractuele afspraken moeten er aanvullend met de aannemer worden gemaakt?

Wie contracteert de kwaliteitsborger?

De Wkb schrijft voor dat er een kwaliteitsborger moet zijn om te mogen bouwen, maar niet wie die kwaliteitsborger moet contracteren. Een opdrachtgever kan de kwaliteitsborger zelf contracteren of dit aan de aannemer over laten. Afhankelijk van de wijze waarop een opdrachtgever invulling geeft aan zijn rol hebben de beide opties zowel voor- als nadelen.

Een opdrachtgever kan er voor kiezen om zelf een kwaliteitsborger te contracteren. Dit biedt de mogelijkheid om een bredere opdracht aan de kwaliteitsborger mee te geven en bijvoorbeeld ook goed en deugdelijk werk te laten controleren. De kosten zijn hierbij een aandachtspunt. Als de kwaliteitsborger vaak moet ingrijpen en extra controles uitvoeren, zullen de kosten navenant hoger zijn. Het is dus aan te raden om dit contractueel met de aannemer te regelen en eventuele meerkosten voor zijn rekening te laten komen.

Als de aannemer de kwaliteitsborger zelf contracteert, geeft dit de aannemer de mogelijkheid te kiezen voor een instrument en een kwaliteitsborger die goed aansluiten bij zijn interne kwaliteitsborging. Dit zorgt voor een efficiënte kwaliteitsborging en dat kan de kwaliteit en de kosten ten goede komen.

In geval van een Design & Build-project ligt het voor de hand om te kiezen voor de tweede optie en dus ook de kwaliteitsborging bij de uitvoerende partijen neer te leggen. Dit biedt duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor zowel het voldoen aan de ontwerpspecificaties als aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

Contractuele afspraken met de aannemer

Ook zijn er een aantal extra aandachtspunten met betrekking tot de aannemingsovereenkomst. Als de opdrachtgever bijvoorbeeld zelf de vergunninghouder is, dient u vooraf contractueel te regelen dat de aannemer de benodigde informatie voor het dossier bevoegd gezag aanlevert. Contracteert de aannemer ook de kwaliteitsborger, geldt hetzelfde voor de Verklaring van de kwaliteitsborger. Beide documenten heeft u als vergunninghouder immers nodig om gereed te kunnen melden bij de gemeente.

Verder zijn er aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het opleverdossier van regelend recht. Dat wil zeggen dat partijen contractueel kunnen afwijken van de wettelijke regeling. Opdrachtgever en aannemer bepalen dus samen wat zij opnemen in het opleverdossier.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande?
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen