Architecten gaan via BNA aan de slag met de Wkb

Deel deze case:

Met nog ongeveer twee jaar jaar te gaan voordat zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treedt, lopen steeds meer werknemers en werkgevers in de bouw zich warm voor deze grote stelselwijziging in de bouwregelgeving. De BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) biedt, samen met andere branches in de bouw, architectenbureaus de mogelijkheid om te oefenen met de Wkb middels officiële proefprojecten.

Dankzij subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) kan de BNA een twintigtal proefprojecten in vijf gemeenten begeleiden en monitoren. Het doel van de proefprojecten is om in de praktijk te oefenen hoe de samenwerking tussen architect, aannemer en kwaliteitsborgers bij unieke, niet seriematige, projecten het beste kan worden georganiseerd. De gemeenten waar deze BNA-proefprojecten plaatsvinden zijn Enschede, Ermelo, Midden Drenthe, Rotterdam en Utrecht. Naast deze BNA-proefprojecten vinden er uiteraard nog veel meer proefprojecten Wkb plaats. Een overzicht is te vinden op de website van de stichting bouwkwaliteit.

Ervaring opdoen

Heb jij een project dat straks valt onder de Wkb? En wil je ervaring opdoen met het werken met een kwaliteitsborger? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Deel deze case:

Gerelateerde cases