Diensten

Uw partner in kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging is niet nieuw. Het is er altijd geweest, echter de uitvoering ervan gaat stapsgewijs veranderen met de inschakeling van private kwaliteitsborgers. Een nieuw speelveld waarbij het op te leveren werk hetzelfde blijft. En vrijwel iedereen is gecertificeerd. Wat maakt Vertex als organisatie onderscheidend?

Wij onderscheiden ons door de manier waarop we kwaliteit borgen.

De manier waarop kenmerkt zich in het kunnen inleven in de situatie van de belanghebbenden. Zonder dat er belangenverstrengeling of subjectieve beeldvorming toegepast wordt. Er is maar één waarheid; en dat is de wet. In de toepassing en de controle van de kwaliteitsborging zullen altijd afwegingen gemaakt worden die het proces voor alle belanghebbenden positief beïnvloedt, zonder het eindrapport daarmee te sturen.

Onze diensten

  • CC1: Grondgebonden woningbouw, bedrijfshallen met kantoor in max. 2 bouwlagen, gemeentelijke civiele kunstwerken;
  • CC2: Woon- & zorgcomplexen, appartementen, bedrijfsgebouwen, commercieel vastgoed.

Start uw proefproject!

Het is voor aannemers zeer relevant nu reeds ervaring op te doen voor hun projecten met de Wkb om te zien waar ze staan met hun interne kwaliteitsprocessen, gericht op het aantoonbaar kwalitatief bouwen. Hiertoe is een insteek met proefprojecten een mogelijkheid. Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Meer weten over het starten van een proefproject? Neem contact met ons op.